Web Accessibility

HELPIFIC – UUDEN SUKUPOLVEN HYVINVOINTIPALVELUT

10:01:00 PM

ICT muuttaa vammaisten nuorten elämää

Helpific on verkkoalusta, joka yhdistää paikallisen yhteisön erityistarpeita omaavat ihmiset ja  vapaaehtoiset, jotka ovat valmiita heitä auttamaan.  Verkkoalustan perusti vuonna 2014 ryhmä innostuneita, eri aloja edustavia nuoria tavoitteenaan rakentaa luottamuksellisia suhteita haavoittuvaisessa asemassa olevien ja yhteisön muiden jäsenten välille.

Perinteisessä hyvinvointimallissa heikommassa asemassa oleville ihmisille - kuten vammaiset, vanhukset, mielenterveysongelmista kärsivät, monilapsiset perheet ja vähemmistöryhmät –  tarjotaan valtion ja/tai paikallishallinnon järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita.  Vakiintuneet hyvinvointivaltiot, kuten Suomi ja Alankomaat, käyttävät  bruttokansantuotteestaan 30-33% sosiaalimenoihin, jotta pystyisivät tarjoamaan  riittävät palvelut.

Viro seuraa toisenlaista talousmallia, jossa valtio käyttää huomattavasti alhaisemmasta bruttokansantuotteestaan vain 15-16% sosiaalimenoihin. Perustimme Helpificin, koska ymmärsimme, että tässä erityisessä virolaisessa mallissa meidän täytyy saada olemassa olevat yhteisön resurssit käyttöön, jotta voisimme vastata haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.

Kiehtovan jakamistalousmallin käyttöönotto sekä uudenaikaisen tieto- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntäminen voi olla sopiva ratkaisu jatkuvaan julkisten rerussien puutteeseen Viron hyvinvointijärjestelmässä. Jakamistalous on hybridimarkkinamalli ja sosiaalinen ilmiö, jolla viitataan vertaisverkkoihin perustuvaan asioiden ja palvelujen käyttöoikeuden jakamiseen uudenaikaista  informaatioteknologiaa hyödyntäen. [1] Jakamistalous ei ole menestynyt  ainoastaan markkinaorientoituneissa liiketoimintamalleissa, vaan edustaa myös uudenlaista hyvinvointipalveluiden toimintatapaa tarjoamalla ainutlaatuisen mahdollisuuden yksilöiden ja yhteisöjen voimaannuttamiseen.

Jakamistalous perustuu toimijoiden jakamishalukkuuteen, mutta vaihtokauppojen toteutuminen vaatii myös käyttäjien luotettavuutta. Jakamistalouden organisaatiot ovat sitoutuneet rakentamaan ja varmentamaan luotettavuutta yhteisöissään. [2]

Uuden sukupolven nuoret virolaiset ovat erittäin tärkeä osa tätä projektia. Uskomme, että moderni teknologia, internet ja erilaiset jokapäiväisessä käytössä olevat välineet eivät ole vain hienoja sovellukseja ja viihdyttäviä pelejä. Tämä teknologia voi palvella ihmisiä, vahvistaa yhteisöjä, ja sen avulla me pystymme luomaan yhteyksiä ihmisten välille.

Helpific on auttanut vammaisia nuoria tapaamaan toisia nuoria, löytämään ystäviä ja elämään  ilman rajoja
Noin 25% virolaisista osallistuu epäviralliseen vapaaehtoistoimintaan, ja nuoret ovat jopa  aktiivisempia. Ikäryhmässä 16-24 vapaaehtoistöihin osallistuu 27,5% ja 25-29-vuotiaiden joukossa osallistumisprosentti on jo yli 31% ikäryhmästä. (Lähde: Eurostats)

Helpific yrittää tavoittaa tämän sukupolven tuomalla ICT-teknologian perinteiselle alalle. Tavallisesti vapaaehtoistyö tapahtuu järjestöjen ja seurakuntien kautta. Helpific luo  käyttäjien välille suoran yhteyden vertaisverkoston kautta ilman tarvetta liittyä virallisiin organisaatioihin. Alusta on helppokäyttöinen verkkosivusto, joka toimii kaikilla laitteilla. Sitä voi käyttää pöytäkoneella, kannettavalla, tabletilla sekä älypuhelimella, joka onkin nykyään nuorten parissa suosituin väline. Tietäen, että nuori sukupolvi osoittaa kasvavaa aktiivisuutta yhteisöllisessä toiminnassa ja vapaaehtoistyössä, halusimme luoda välineen, joka tekee auttamisen helpommaksi ja nopeammaksi.

Toinen tavoitteemme on muuttaa näkemystä vammaisuudesta ja edistää vammaisten asemaa yhteiskunnassa. Nuoret ovat hyvin tärkeitä tässäkin prosessissa. Jos pystymme välittämään uudenlaisen viestin vammaisuudesta, uusi sukupolvi kasvaa suhtautuen vammaisuuteen vain ihmisen yhtenä ominaisuutena. Yritämme päästä eroon mielenterveyden ja vammaisuuden harmaasta lääketieteellisestä määrittelystä, jossa ihmiset pakotetaan potilaan tai asiakkaan rooliin, heitä kohtaan tunnetaan sääliä ja heidän koko identiteettinsä rakentuu vamman ja sen hoidon ympärille. Ihminen, jolla on vamma, on samanlainen kuin me. Tarvitsemme enemmän tavallisia, arkisia kohtaamisia, jotta vammaisuuden merkitys hälvenisi antaen tilaa muille, yksilöllisemmille ominaisuuksille. Helpific haluaa olla luomassa tämänkaltaisia kohtaamisia.

Zsolt Bugarszki, Johtaja, Helpific International

[1] Hamari, Juho; Sjöklint, Mimmi; Ukkonen, Antti (2015).  "The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption". Journal of the Association for Information Science and Technology.  doi:10.1002/asi.23552.
[2] Charles, Green (May 2, 2012).  "Trusted and Being Trusted in the Sharing Economy". Forbes. Retrieved 13 June 2013.


Helpific henkilökohtainen apu hyvinvoinnin uudet tuulet innovaatio Positiivisen asenteen kehittäminen jakamistalous startup stigma vapaaehtoistyö Suomi vammaiset

You Might Also Like

0 comments